چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش سوم

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۷ | 39 | 00:07:49

پادکست شماره چهار

توضیحات در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش سوم
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش سوم بنویسید.
captcha
نظرات در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش سوم