چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش دوم

۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۴:۴۲ | 51 | 00:09:12

پادکست شماره سه

توضیحات در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش دوم
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش دوم بنویسید.
captcha
نظرات در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش دوم