چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش اول

۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۴:۴۱ | 116 | 00:07:26

پادکست شماره دو

توضیحات در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش اول
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش اول بنویسید.
captcha
نظرات در مورد چگونه دیتاساینتیست شویم؟ بخش اول